30 September, 2020


ni tan azul

solo lo que siente

hel ado

30 September, 2020


common sé

ense

s

30 September, 2020


ten b ajarme lcolicado

lañlsiiiii´´´

..a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a..´

30 September, 2020


llévame hacia allá

con manta pa sí

llalalalal.s.a.a.a.a.a.a.a

30 September, 2020


cuatro presiones

auso-ectos´

sabonizaclaaaaa

30 September, 2020


cuatro menos de ce

sseleboniamoamos

aaaa

30 September, 2020


tres sorbos aun a uno

topi co t´pocicp

pop´

o

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

30 September, 2020

 

te veo aquí

y en ningún lado

todas las caras